__

Urząd Gminy Leśniowice
Leśniowice 21A
22-122 Leśniowice

Sprawdzanie statusu sprawy
* w celu sprawdzeniu statusu sprawy należy podać znak sprawy.